Om oss

ALLA FUNKTIONER I EN OCH SAMMA FLASKA

Vad är Tri-Pak Bensin Booster?

Sedan 1984 har Tri-Pak Bensin Booster funnits för alla bensin, tvåtakt, (E85) etanoldrivna motorer.

  • Högsta andel smörjskydd av alla testade tillsatser.
  • Rengör och ger högsta smörjskydd till ventilsäten, ventiler, spridare, förgasare, tändstift, bränslepump, topp m.m.
  • Oktanhöjande – ökar förbränningen, K-skydd, blyersättning.
  • Reducerar utsläppens Co-Hc värden upp till 80% för äldre fordon utan katalysator.
  • Nya fordon med katalysator upp till 100% lägre Co-Hc utsläpp.
  • Många användare registrerar betydligt lägre bensinförbrukning.
  • Koncentrat till 350 liter bensin & E85.
  • Motverkar isproppar
  • Det motor och bränslesystem behöver för att fungera optimalt i en samma flaska.

Var används Tri-Pak Bensin Booster?

Till alla bensinmotorer samt katalysatorfordon och tvåtaktare. Den används i bilar, lastbilar, traktorer, båtar, generatorer, kompressorer, snöskotrar, motorcyklar och i bensindrivna handverktyg såsom motorsågar, gräsklippare o dyl.

Hur använder man Tri-Pak Bensin Booster?

Man tillsätter 60 ml till varje 50 liter bensin. Resultatet blir en motor med mjukare och mer ekonomisk arbetsgång. Till tävlingsbruk tillsätter man 60 ml till 10 liter, då ökar oktanen 4 enheter.

Tri-Pak Bensin Booster

Tri-Pak Bensin Boosters höga smörjande egenskaper ger vid regelbunden användning längre livslängd på insprutningssystem, ventilsäten, tändstift mm.

Vad är Tri-Pak Diesel Booster?

Tri-Pak Diesel Booster Kvalitetsprodukt för optimering av dieselbränslen.

Sedan 1984 har Tri-Pak Diesel Booster funnits på marknaden. Produkterna har under årens lopp anpassats för att få ut optimal effekt tillsammans med de olika dieselsorterna som existerat på marknaden under åren.

I dag är all diesel miljödiesel!

Det Innebär att man minskat svavelinnehållet från 50 ppm till idag 2 ppm. Svavel har en effekthöjande och smörjande egenskap. Miljödiesel har av den anledningen sämre effekt vilket kan rendera i högre förbrukning och sämre smörjning för pump och spridare än den “gamla” dieseln som innehöll 50 ppm svavel.

Diesel Booster är en speciell petrokemisk blandning i en lätt petroleum-bärare. Den är framställd för att vara blandbar med alla typer av diesel bränslen.

Smörjer och rengör spridare och pump.
Höjer cetanvärdet.Bättre förbränning.
Upp till 80% lägre sotutsläpp. K-värde
Motverkar paraffinering, Motverkar isproppar
Motverkar att microorganismer (dieselbakterier) bildas och fortplantas i dieselbränslet och tank

.Var används Tri-Pak Diesel Booster?

I alla typer och storlekar av dieselmotorer, i personbilar, lastbilar, tåg, skepp, generatorer, kompressorer, traktorer, vägmaskiner m.m.
Många användare registrerar betydligt lägre dieselförbrukning.

Hur använder man Tri-Pak Diesel Booster?

60 ml Diesel Booster blandas i 50 liter dieselbränsle.
Tri-Pak Diesel Booster Innehåller petroleumbärare, extremtryck smörjmedel, förbränningshöjande och korrosionsmotverkande tillsatser.