Racing

Tävlingsbruk: Använda två skalstreck för varje 10 liter bensin.  Det ger samma effekt som att öka oktan fyra enheter.