Historien om Tri-Pak

3

Historien om Tri-Pak

3

Året var 1984 och bly i bränsle hade sedan en tid ifrågasatts. Bly är en tungmetall med stor miljöpåverkan och mer moderna motorer tog inte lika mycket skada av bränslen utan de oktanhöjande och smörjande egenskaperna som bly hade. Idén föddes att skapa en tillsats som bidrog med just dessa egenskaper men på ett mer miljövänligt sätt.

Tri-Pak:s grundare Hasse har en historia som en skarp innovatör och är känd för att alltid sträva efter perfektion. När han väl hade kommit på en formula som ersatte bly så upptäckte han att de motorer som han testade sin bränsletillsats på gick jämnare och hade något lägre utsläpp än de hade innan han tillsatte sin nya vätskeformade innovation. Med hjälp av den statliga Utvecklingsfonden fortsatte han att förbättra sin tillsats.

3

År av erfarenhet

Året var 1984 och bly i bränsle hade sedan en tid ifrågasatts. Bly är en tungmetall med stor miljöpåverkan och mer moderna motorer tog inte lika mycket skada av bränslen utan de oktanhöjande och smörjande egenskaperna som bly hade. Idén föddes att skapa en tillsats som bidrog med just dessa egenskaper men på ett mer miljövänligt sätt.

Tri-Pak:s grundare Hasse har en historia som en skarp innovatör och är känd för att alltid sträva efter perfektion. När han väl hade kommit på en formula som ersatte bly så upptäckte han att de motorer som han testade sin bränsletillsats på gick jämnare och hade något lägre utsläpp än de hade innan han tillsatte sin nya vätskeformade innovation. Med hjälp av den statliga Utvecklingsfonden fortsatte han att förbättra sin tillsats.

3

År av erfarenhet

I ren nyfikenhet och ständig strävan efter förbättring fortsatte han att utveckla och testa sig fram till än mer effektiv förbränning med högre prestanda och lägre utsläpp som följd. Vid mer utförliga tester visade sig bränsletillsatsen som väntat lösa upp smuts och smörja bränslesystemet. Den bidrar dessutom till jämnare gång, underlättar kallstarter och motverkar spikningar och knackningar.

I laboratoriemiljö har bränslen med tillsatt Tri-Pak visat på högre oktan-tal och bibehållen kvalitet över längre tid. En egenskap som har varit mycket uppskattad i fritidsfordon som ibland blir stående under perioder.

Bara något år senare så var Hasse i farten igen. Han hade lyckats med att ta fram en tillsats som förbättrade bensinen, nu var det dags att göra detsamma för Diesel.

3
FAQ
Genom noggrann efterforskning och omfattande tester med stöd av statliga Utvecklingsfonden utvecklade Hasse sin bränsletillsats för Diesel. Formulan som togs fram är självklart Cetanhöjande och på samma sätt som Bensinboostern smörjande för både motor och bränslesystem.

Problematiken för Diesel och Dieseltankar är dock lite annorlunda. Här gällde det förutom att öka föbränningen och smörja systemet också att motverka algtillväxt och andra microorganismer (dieselbakterier). Samtidigt skulle effekten av förenklade kallstarter och jämnare motorgång bibehållas. Detta är något som du kan fråga vilken Tri-Pak användare som helst om, det fungerar!

På senare år har problematik med EGR-system och igensatta Dieselpartikel filter uppmärksammats. Detta är något som många Tri-Pak användare menar blir helt avhjälpt med hjälp av tillsatsen. Självklart stämmer det, med en bättre förbränning följer renare avgaser och därmed mindre problematik med partiklar och sot som annars strular till det för system som detta på modernare bilar.

3

Sedan 2007 drivs bolaget av Anders Skommar Hansson som traditionsenligt tillverkar Tri-Pak i Insjön, Dalarna. Med full kontroll på produktionen och ett hemligt recept som följs med precision behåller Tri-Pak och bränsletillsatserna sina marknadsledande positioner och har sedan 1984 tagit sig vidare ut i Europa och Asien.

I ren nyfikenhet och ständig strävan efter förbättring fortsatte han att utveckla och testa sig fram till än mer effektiv förbränning med högre prestanda och lägre utsläpp som följd. Vid mer utförliga tester visade sig bränsletillsatsen som väntat lösa upp smuts och smörja bränslesystemet. Den bidrar dessutom till jämnare gång, underlättar kallstarter och motverkar spikningar och knackningar.

I laboratoriemiljö har bränslen med tillsatt Tri-Pak visat på högre oktan-tal och bibehållen kvalitet över längre tid. En egenskap som har varit mycket uppskattad i fritidsfordon som ibland blir stående under perioder.

Bara något år senare så var Hasse i farten igen. Han hade lyckats med att ta fram en tillsats som förbättrade bensinen, nu var det dags att göra detsamma för Diesel.

3
Genom noggrann efterforskning och omfattande tester med stöd av statliga Utvecklingsfonden utvecklade Hasse sin bränsletillsats för Diesel. Formulan som togs fram är självklart Cetanhöjande och på samma sätt som Bensinboostern smörjande för både motor och bränslesystem.

Problematiken för Diesel och Dieseltankar är dock lite annorlunda. Här gällde det förutom att öka föbränningen och smörja systemet också att motverka algtillväxt och andra microorganismer (dieselbakterier). Samtidigt skulle effekten av förenklade kallstarter och jämnare motorgång bibehållas. Detta är något som du kan fråga vilken Tri-Pak användare som helst om, det fungerar!

På senare år har problematik med EGR-system och igensatta Dieselpartikel filter uppmärksammats. Detta är något som många Tri-Pak användare menar blir helt avhjälpt med hjälp av tillsatsen. Självklart stämmer det, med en bättre förbränning följer renare avgaser och därmed mindre problematik med partiklar och sot som annars strular till det för system som detta på modernare bilar.

3
Diesel-Tri-Pak-Fuel-additive-biodiesel
Sedan 2007 drivs bolaget av Anders Skommar Hansson som traditionsenligt tillverkar Tri-Pak i Insjön, Dalarna. Med full kontroll på produktionen och ett hemligt recept som följs med precision behåller Tri-Pak och bränsletillsatserna sina marknadsledande positioner och har sedan 1984 tagit sig vidare ut i Europa och Asien.

Senaste åren har vi kämpat hårt med att bygga vårt varumärke

Nedan så ser du några av de events vi varit på, aktiviteter vi har hittat på och samarbeten med ambassadörer inom motorsport och de bästa i fordonsbyggar-scenen.

Kontakta oss

Inga frågor är för små eller dumma, vi finns här för dig. Förhoppningsvis kan du hitta svaret på vår FAQ sida (Frequently Asked Questions).
Om inte så skriv till oss i chatten eller skicka iväg ett mail.