När det är kallt så förändras mycket med våra drivmedel. Dessutom uppstår risker som inte finns på sommaren. Med Tri-Pak kan man minska risken för problem och det är vad det här inlägget kommer att handla om.

Bensin

E10

Till att börja med så har det nog inte undgått någon att vi idag har en högre inblandning av miljöbränslen i våra drivmedel jämfört med för ett år sedan. Om vi börjar med bensinen så är det framförallt etanol som har blandats i. På totalen ger detta ett lägre energiinnehåll i bränslet vilket leder till en högre förbrukning. Dessutom ökar risken för kondens i bränslesystemet markant då drivmedlets kemiska bindningar blir mindre starka. Detta leder i sin tur till att vatten kan uppstå i dina bränsleledningar med isproppar som följd, dessutom degraderas bränslet och blir obrukligt fortare. 

Det här är självklart problem som Tri-Pak motverkar. Det är av högsta vikt att du använder Tri-Pak regelbundet för att tillgodogöra dig det skydd som byggs upp över tid med hjälp av vår tillsats.

Bra att komma ihåg är också att när Tri-Pak effektiviserar din förbränning så får du lägre utsläpp som följd, så förutom att ditt fordon kommer hålla längre så gör du en direkt insats för miljön.

Diesel

Vi går vidare till diesel. I dieseln har man ökat inblandningen av RME. RME är ett biobränslealternativ till dieseln och för tyvärr med sig ökad risk för algbildning, korrosion i bränsleledningar, risk för igensatt bränslepump, en mindre komplett förbränning med svarta koksrester som konsekvens och har dessutom ett lägre energiinnehåll än den tidigare dieseln. Vi har fått många frågor angående ökad förbrukning på dieselbilar och hur det kommer sig, det här är självklart relaterat till det minskade energiinnehållet i bränslet. Speciellt mindre dieselmotorer som redan arbetar ganska hårt för att orka med motorvägshastigheter drabbas av denna ökade förbrukning. 

biodiesel

Det är inte svårare än att det är mindre energi i bränslet vilket gör att det krävs mer för att få ut samma effekt som tidigare och motorn får dessutom arbeta hårdare med högre utsläpp som följd. Den viktigaste effekten av Tri-Pak i dieselfallet anser vi vara att vi stabiliserar bränslet och motverkar den vanligt förekommande algbildningen i systemet. Dessutom smörjs hela systemet av tillsatsen, något som är superviktigt då modernt bränsle inte alls är lika smörjande som bränslet var för 10-15 år sedan. Vidare höjs Cetan-talet, ett mått som mäter hur lätt bränslet vill antändas vid kompression, detta ger ett högre energiinnehåll och motorn behöver inte arbeta lika hårt.

Ett välsmort bränslesystem utan avlagringar och annan smuts som normalt byggs upp över tid och en motor fri från sot-rester ger ett piggare fordon och på sikt även minskat underhåll.

När du använder Tri-Pak är detta just vad du kommer uppleva.

Att bränslet blir stabilare och att hela ditt bränslesystem fungerar mer optimalt samt att din förbränning sker effektivare har självklart många fördelar, inte minst enklare kallstarter under den årstid som vi upplever nu.