Här kommer lite information om hur du kan komma att påverkas av de nya regelverken för inblandning av biobränslen i bensin och diesel. Vi har dessutom sammanställt några länkar där du kan läsa än mer ingående om detta längre ner.

Hoppas detta är till stor nytta för dig och din maskiner!

Bensin / nya E10

E10

I 95-oktanig bensin kommer fr.om. augusti i år inblandningen av biobränsle att öka från 5% som det är idag till 10%. Det biobränsle som blandas in är i bensinfallet etanol. Som du säkert känner till så torkar etanol ut gummislangar och packningar och detta är något som ställer till problem i äldre fordon. Dessutom ökar temperaturerna i motorn till följd av att blandningen blir magrare och smörjningen minskar. Det här är problem som Tri-Pak med sina smörjande egenskaper motverkar.

Etanolen bidrar även till snabbare degradering av bränslet vid tillexempel säsongs-förvaring eller stillastående perioder vilket är vanligt för fritidsfordon. Tri-Pak stabiliserar bränslet och säkerställer god bränslekvalitet även om din maskin eller ditt fordon inte används och tankas regelbundet.

Summa summarum är att ditt bränslesystem utsätts för risk med de nya bränslet men, använder du Tri-Pak regelbundet så minskar riskerna och du får dessutom ta del av många fler positiva effekter som ökad förbränning, mer kraft och mindre utsläpp.

Det finns mer information på Motorhistoriska Riksförbundets hemsida: https://www.mhrf.se/e10

Diesel

Under de senaste 20 åren har kvaliteten på Diesel blivit sämre och sämre. Bland annat så har inblandningen av olika typer av biobränslen ökat. I augusti i år kommer de tillåtna andelarna av biobränsle höjas även för diesel. De problem som redan idag finns med algbildning, degradering av bränslet och korrosion i bränslesystemet kommer att öka.

biodiesel

Men, det finns ljus i tunneln.

Tri-Pak:s Dieselbooster har visat sig vara extremt effektiv mot ovan nämnd problematik. Därför rekommenderar vi regelbunden användning av Dieselboostern och en dubblerad dos inför eventuell säsongsförvaring eller andra skäl att tanken kommer stå stilla under en period. Dessutom minskar utsläppen från din maskin till följd av ökad förbränning, något som också ger renare och kraftfullare gång. Mer information om dagens och framtiden Dieselbränsle finns via denna länk: https://www.mhrf.se/RME