VARFÖR ÄNDRAR VI DOSERINGEN?

HALVA SOPPAN SKA VARA GRÖN

Från 2018 och fram till och med 2030 ska bränslebolagen, enligt förslaget, kapa utsläppen med 40 procent. Det innebär att inblandningen av biodrivmedel måste öka till ungefär 50 procent för varje liter bensin och diesel.

Framsteg inom motorteknik under de senaste åren har skapat motordesigner med högtryckssystem och högtrycks pumpar , dessa kräver mer prestanda i förhållande till deras storlek med snävare toleranser. Kvaliteten på dagens dieselbränsle har inte hängt med motortekniken. Dålig bränslekvalitet och användningen av förorenat bränsle kan leda till slitage, för tidigt motorfel eller minskad prestanda.

Täta toleranser i dagens bränsleinsprutningssystem och högtryckspumpar är mottagliga för föroreningar i bränslet. Bränsle av låg kvalitet kommer att slita ut injektorer och pumpar för tidigt och minska den totala livslängden och driftsäkerheten. Föroreningar kan innehålla partiklar från instabilt bränsle och vatten.

Det viktigaste kvalitetsproblemet inom fältet är förorening, främst från smuts och vatten. Partikulär kontaminering, före filtrering av bränslesystemet, bör vara mindre än 50 mg per gallon (15 mg / liter). Mycket av källan till smuts och vatten härstammar från lagringstankar på bensinstationer andra lagringsplatser farmartankar och dunkar. Injektorns livslängd reduceras med ungefär hälften med en vattenhalt av 0,05% (500 ppm) jämfört med 0,02% (200 ppm) ppm. Vatteninnehållet borde optimalt ligga under 0,02%. När bränsle innehåller upp till 0,05% kommer det att börja visa sig. Vatteninnehåll på eller över 0 .05% kommer att orsaka skador på bränsleinsprutningssystemet. Fukt kommer också att påverka smörjegenskaperna hos dieselbränsle genom att sönderdela bränslet. När fukt minskar bränslets förbränningsförmågan och blir uppvärmd i förbränningskammaren omvandlas vattnet omedelbart till ånga och skadar injektorns spets. Kontinuerlig vattenförorening kommer att korrodera bränslesystemen såväl som att främja bakteriell tillväxt, vilket resulterar i blockerade bränslefilter och bränslessystem. Överdriven fukt vid låga omgivningstemperaturer kan resultera bränslesystem sätts igen på grund av isbildning, speciellt när vax/paraffin bildning växer runt iskristallerna.

PÅ GRUND AV DETTA ÄR VI TVUNGNA ATT ÄNDRA DOSERINGEN SÅ ATT VÅRA KUNDER FÅR DET SOM ÄR OPTIMALT FÖR DERAS FORDON.

RING OSS

Tel: 0247-400 65

MAILA OSS
ÖPPETTIDER

Mån - Fre: 08:00 - 16:00

Över 30 års erfarenhet

Sedan 1984 har Tri-Pak funnits för alla bensin, diesel, tvåtakt, (E85) etanoldrivna motorer.

Våra Produkter

- Bensin Booster

- Diesel Booster

- Spolarvätska

- Smörjfetter

Adress

Hotellvägen 5, 793 41 Insjön, Dalarna, Sweden

  • Facebook
  • Instagram